Čeština pro cizince, český jazyk, dějepis přes Skype (Czech for Foreigners via Skype)

dopoledne, večer, víkend

Ano

250
Jsem absolventka Pedagogické fakulty Karlovy univerzity, Učitelství pro ZŠ a SŠ, obor ČJ-D. Mám TEFL certifikát k výuce češtiny pro cizince (Czech for Foreigners) a praxi v jazykové škole i po Skypu. Mám 6 let praxe s individuální výukou. Pracuji se studenty různých úrovní (A1, A2, B1, B2, C1).

I graduated from Faculty of Education at Charles University, Czech language and literature and history. I have extensive experience with teaching of Czech for Foreigners at language schools as well as via Skype. I have the TEFL certificate for teachers. I work with students of different level (A1, A2, B1, B2, C1).

Ich bin Absolventin der pädagogischen Fakultät der Karlsuniversität. Ich habe Erfahrung mit dem Unterricht der tschechischen Sprache in der Sprachschule und auch per Skype. Ich besitze das TEFL Zertifikat für Lehrer. Ich unterrichte Studenten verschiedener Niveaus A1, A2, B1, B2, C1.

Pedagogická fakulta UK, Metodický kurz k výuce češtiny pro cizince (TEFL certifikát)

Kontaktovat Pavla Macháčková