VŠ a SŠ matematika

250
Připravuji vysokoškoláky na zkoušky, středoškoláky k maturitě a k přijímačkám na VŠ. Při této relativně dlouhodobé spolupráci mám dosud 100% úspěšnost.
Pochopitelně mohu připravit studenty i na reparáty, doklasifikace či jednotlivé písemné práce.

Státní zkouška

Kontaktovat Ing. Jiří Rakouský