Doučovanie chémia/biológia

dopoledne, odpoledne, večer, víkend

Ano

150
Som študentom navädzujúceho magisterského štúdia na FCH VUT v Brně (5.ročník). Ponúkam pravidelné doučovanie chémie (anorganická, organická,...), biológie, angličtina (C1). Preferujem Brno, poprípade Trenčín a okolie (SR).

Bakalář - Fakulta chemická, Vysoké učení technické

Kontaktovat Michal Sýkora