Doučím chémiu a fyziku :)

dopoledne, odpoledne, večer, víkend
Som absolventkou prírodovedeckej fakulty UPJŠ v Košiciach. Ponúkam doučovanie predmetov fyzika a chémia pre ZŠ, SŠ a VŠ. Mam skúsenosti s vyučovaním aj formou bádateľskej metódy a teda sa snažím čo najjednoduchším a zaujímavým spôsobom priblížiť žiakom tieto nie veľmi obľúbene predmety.

Mgr. na UPJŠ v odbore učiteľstvo predmetov fyzika a chémia

Kontaktovat Katarína Matíková