Inspirace pro tvé doučování a vzdělávání

Prečo je doučovanie benefitom, a nie hanbou

Prečo je doučovanie benefitom, a nie hanbou

Zaspomínajte si na školské časy. Ktorý predmet ste mali najradšej? A ktorý bol dôvodom rannej nevoľnosti? Písomka z matematiky či ústna odpoveď z anglického jazyka vedela pripraviť krušné chvíle nejednému žiakovi a jeho rodičovi. A vie doteraz.

Od doby školských lavíc ste možno prešli z roly žiaka práve do roly rodiča. S čím sa trápi váš školopovinný potomok? Priznajme si, že niekedy si ani my, rodičia, nevieme rady s učivom, ktoré má dieťa zvládať na výbornú. Rovnice, vzorce, prvky, gramatika... A práve v týchto prípadoch príde vhod dobrý doučovateľ.

Osobný prístup a vzdelanie

Vybrať pre dieťa doučovanie nie je vôbec hanba. Doučovateľom je pedagogicky vzdelaná osoba alebo osoba špecializovaná na daný odbor, ktorá má čas, potrebné znalosti a pomôže vám i vášmu dieťaťu ušetriť čas a často i trpezlivosť.

21. storočie ponúka široké možnosti doučovania. Našli ste vhodného adepta-doučovateľa, ale žije na opačnom konci republiky? Doučovanie môže prebiehať i online. Tento typ doučovania je však vhodný pre staršie deti a mládež. Aktivita si vyžaduje sústredenie a pozornosť a vydobiť si autoritu bez osobného kontaktu môže byť náročnejšie. Pri menších deťoch si preto vyberte doučovateľa, ktorý vás navštívi doma.

Benefitom doučovania je tiež individuálny prístup, ktorý dieťa často potrebuje. Doučovateľ si s ním látku detailne prejde a celý proces sústredí presne na bod, v ktorom dieťa zlyháva.

Vyberte si doučovateľa podľa zamerania a pri rozdávaní koncoročného vysvedčenia sa budú zaručene usmievať všetky zúčastnené strany :)