Výuka/doučování AJ v Kroměříži

vormittags, nachmittags, abends, Wochenende

Ja

Ja

Ja
Obecná i obchodní angličtina od úplných začátečníků po pokročilé, všechny věkové skupiny. Výuka angličtiny zábavnou formou, při které využívám materiál z různých zdrojů.
Jazykové znalosti jsem získala zejména během dlouhodobého pobytu ve Velké Británii, kde jsem žila a pracovala s rodilými mluvčími a pravidelně jsem navštěvovala kurzy AJ.
Cena závisí na jazykové úrovni studenta.

CPE certifikát
Studentka oboru anglický jazyk a literatura na FF

Kontaktieren Monika Mazánková