Němčina – Rodilý mluvčí

vormittags, nachmittags, abends, Wochenende

Ja

Ja

Ja

250
Vyzkoušeli jste již různé jazykové kurzy, ale skončili vždy zase na začátku? Když Vás na ulici zastaví cizinec, nejste schopni promluvit?

Cokoli nového se učíte, musíte okamžitě začít používat. Chcete-li plynule mluvit německy, řešením je mluvit, mluvit, mluvit.

Při mých hodinách získáte aktivní slovní zásobu i větnou skladbu a zbavíte se ostychu mluvit.

Přes Skype

Kontaktieren Ivan Rumler