ANGLICKÝ JAZYK

vormittags, nachmittags, abends

Ja

Ja

Ja

7
Som kvalifikovaná učiteľka anglického jazyka + dvojročné štúdium vo Veľkej Británii.
S učením mám dlhodobé skúsenosti.
Naučím, doučím anglický jazyk deti, študentov, dospelých.
Všeobecná angličtina, KOMUNIKÁCIA, ODBORNÁ ANGLIČTINA.
Možnosť doučovania u Vás, či v mojich priestoroch v meste Hlohovec.
Cena Individuálne 7€, skupina 4€/vyučovacia hodina.

Kontaktieren Jana Welch