Nemčina pre opatrovateľky a iné špecializácie!!!

vormittags, nachmittags, abends, Wochenende

Ja

150
Milé opatrovateľky a zdravotnícky, či technický personál,
každý mesiac otvárame pre Vás intenzívny kurz NJ zameraný na konverzáciu potrebnú pre bežný pracovný deň vo vašom odbore. Kurz trvá 10x3 vyuč.hod. (cena zahrňuje knihu a materiály) a zúčastňuje sa ho najmenej 4 a najviac 6 účastníkov. Tento kurz je postavený na konverzácií a cielenej slovnej zásobe pre Váš daný odbor. Za posledných 6 rokov vypracovala pre Vás naša lektorka PhDr. Božena Neuhausová vyučovaciu metódu, ktorú si samotní ,,naši študenti" nazvali – bezbolestné učenie nemčiny. Kurz sa koná v Poprade, v Levoči, Spišskej Novej Vsi alebo v TRNAVE-pre bližšie info o cenách a hodinách v Trnave nás kontaktujte na nižšie uvedených kontaktných údajoch!
Prihlásiť sa môžete každý deň od rána do večera na telefónnom čísle 0903/619 959, poprípade pre záujemcov v Trnave a jej okolí aj na čísle 0949 678 337 alebo mailom: bneuhausova@gmail.com

Kontaktieren Božena Neuhausová, Dr.