a budete mluvit - česká konverzace pro rusky mluvící zájemce v Praze

abends, Wochenende

Ja

Ja

140
Příležitost zdokonalení v češtině!
Nabízím Jednotlivcům - maximálně trojici možnost zdokonalit se v češtině. Zlepšit slovní zásobu, výslovnost, schopnost reagovat správně česky v různých situacích.
Mám zkušenosti s výukou konverzace českého jazyka s dospělými i se studenty.
Nemám svou stálou učebnu. Přijedu k Vám v podvečrních hodinách.
Žil jsem 5 let v Rusku. Státnice z ruštiny - domluvíme se.
Obvyklá praxe 2x 50minut
volejte 608 047 458

univerzitní vzdělání, státní zkouška

Kontaktieren Miloš Sládek