Doučím matematiku a geografiu

vormittags, nachmittags, abends

Ja

Ja

Ja

8

0950453547
Robí Vám alebo Vašim deťom matematika problémy? Potrebujete ju doučiť. Doučím v Trenčíne, Dubnici, Nemšovej matematiku, ale geografiu, príp. mladšie ročníky aj iné predmety. Mám vyštudované učiteľstvo matematiky a geografie.

Univerzita Komenského v Bratislave, prírodovedecká fakulta, odbor: učiteľstvo matematiky a geografie
pedagogická prax na Gymnáziu Jura Hronca a Gymnáziu Bilíkova, ZŠ Matky Alexie v Bratislave

Kontaktieren Jozef Brisuda