Anglické konverzácie Online

vormittags, nachmittags, abends, Wochenende

Ja

7
Dobrý deň, mám pedagogické vzdelanie, medzinárodný certifikát na úrovni C1, prax aj živnostenský list. Ponúkam najmä konverzačné hodiny, ktoré môžu byť prepojené s článkom a rozvíjaním príslušnej slovnej zásoby. Ponúkam tiež vysvetlenie a tréning gramatických javov.
Môj Skype: martamedz
Prvá hodina je zadarmo. Nasledujúce 7€ za 60 minút.
Teším sa.

Kontaktieren Marta Medzihradská