Doučujem programovanie v jazykoch: Pascal, C++, C# , Ada, PHP, HTML, UML, SQL.

Doučujem programovanie v nasledovných programovacích jazykoch:
Pascal, C++, C sharp, Ada, PHP, HTML.

Učím databázy - SQL jazyk i ER model.

Doučím metodiku riešenia i UML.

Programovaniu a návrhu UML diagramov sa venujem viac 8 rokov
Moja časová dostupnosť je vo večerných hodinách.

Kontaktieren julo gajo