Tutor in Košice

vormittags, nachmittags, abends, Wochenende

12

0944025484
Ahoj! Som učiteľ gymnázia v Košiciach, ktorý naozaj sa teší pokrok svojich študentov a keď majú úspech v štúdium. Ponúkam veľmi personalizovanú tútorskú službu s vlastnou metodikou, s ktorou som už pracoval na Gymnáziu, ako aj s niektorými súkromnými študentmi. Prosím, pozývam vás, aby ste ma kontaktovali: Budem rád, keď dostanem vaše správy. Ďakujem.

Kontaktieren Daniel F. Cantalapiedra