Ponúkam doučovanie ANJ, BIO a SJL cez skype

vormittags, nachmittags, abends, Wochenende

Ja

Ja

15
Doučujem anglický jazyk, slovenský jazyk a literatúru a biológiu v rozsahu ZŠ a SŠ. Uprednostňujem doučovanie cez internet. Som študentkou pedagogiky na UKF. Ak ti nejde niektorý z vyššie uvedených predmetov- neváhaj ma kontaktovať. Mám množstvo materiálov, ktoré ti pomôžu pochopiť krásy aj strasti vyučovacej látky.

Univerzita Konštantína Filozofa

Kontaktieren Nikola Gáfriková