Doučovanie slovenského jazyka a literatúry

vormittags, nachmittags, abends, Wochenende

Ja

Ja

Ja

6

0902521729
Som študent vysokej školy učiteľstva slovenského jazyka a literatúry. Ak niečomu nerozumieš,neváhaj ma kontaktovať a dohodneme sa spoločne na stretnutí. Nerobí mi problém flexibilita. Kedy tebe vyhovuje,vtedy sa stretneme. 🙂

Kontaktieren Filip Vlnka