Nauč sa hrať na klavír. Nikdy nie je neskoro!

vormittags, nachmittags, abends, Wochenende

15
Ahojte! Volám sa Mirka a som študentkou Cirkevného konzervatória v odbore klavír. Hra na klavír je mojou vášňou tak isto ako získavanie nových informácií v oblasti klavírnej metodiky, pedagogiky, či dejín klavírnej literatúry. Som taktiež absolventkou divadelnej fakulty VŠMU, vďaka čomu si dovolím povedať, že mi nechýba kreativita, ale ani trpezlivosť, ktoré sú pri doučovaní hry na klavír potrebné. Rada zoznámim začiatočníkov s krásou tohto nástroja, či pokročilým pomôžem vysporiadať sa s problémami, ktoré sa im priplietli do krásnej do dlhej cesty k dokonalému ovládnutiu klavíra. Vždy sa snažím vychádzať zo žiaka a z jeho predpokladov. Hudba je jednoducho krásna a neexistuje dôvod, aby ste si tú krásu neužili aj vy.
Takisto ponúkam možnosť okrem klavíra zdokonaliť sa aj v herectve a umeleckom prednese.

Cirkevné konzervatórium
Vysoká škola múzických umení - divadelná fakulta

Kontaktieren Mirka Košická